• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ng Kheng Hong

Bác Sĩ Ng Kheng Hong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Abdomen & the pelvis
  • Colorectal laparoscopic procedures
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Laparoscopic cholecystectomy
  • Laparoscopic herniorrhaphy

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến