• Gleneagles Singapore

Dr Yeow Yew Kim

Dr Yeow Yew Kim
Dr Yeow Yew Kim
 • Yeow Neurology & Medical Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #06-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6733 4464
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Neurology
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 1975
  • M Med (Int Med) (Singapore) 1980
  • FAMS
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến