• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Siah Heng James

Bác Sĩ Tan Siah Heng James

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại thần kinh

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến