• Gleneagles Singapore

Dr Chan Tanny

Dr Chan Tanny
Dr Chan Tanny
 • Tanny Chan Women's Clinic & Surgery

  Địa chỉ

  6 Napier Road #06-10/13
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64728168
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh