• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Kong Hwai Loong

Bác Sĩ Kong Hwai Loong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến