• Gleneagles Singapore

Dr Heng Lee Kwang

Dr Heng Lee Kwang
Dr Heng Lee Kwang
 • Heng Eye Clinic & Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-09
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6735 9062
 • Heng Eye Clinic & Surgery

  Địa chỉ

  6 Napier Road #05-09
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64793971
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCSEd (Ophth)
  • FCOphth (UK)
  • FAMS (Singapore)
  • FAAO
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Trình độ

 • Residency in Ophthalmology in SGH
 • Clinical Fellow in Ophthalmology at Moorfields Eye Hospital
 • Senior Registrar at NUH Retinal Fellowship at UCLA/UTC
 • Eye Physician & Surgeon, Mt Elizabeth & Gleneagles Hospitals