• Gleneagles Singapore

Dr Goh Siak Shyong Shawn

Dr Goh Siak Shyong Shawn
Dr Goh Siak Shyong Shawn
 • The Oral Maxillofacial Practice

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #11-55/56
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6737 1659
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh