• Gleneagles Singapore

Dr Goh Oon Leng Patrick

Dr Goh Oon Leng Patrick
Dr Goh Oon Leng Patrick
 • Orthopaedics International

  Địa chỉ

  6A Napier Road #02-42
  Gleneagles Annexe Block
  Singapore 258500

  Điện thoại
  Số fax
  6476 2066
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Sub-specialty

  • Phẫu thuật chỉnh hình – Y học thể thao
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh