• Gleneagles Singapore
Dr Goh Oon Leng Patrick

Dr Goh Oon Leng Patrick

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Subspecialty

Phẫu thuật chỉnh hình – Y học thể thao

Languages

Tiếng Anh