• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Goh Oon Leng Patrick

Bác Sĩ Goh Oon Leng Patrick

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Subspecialty

Phẫu thuật chỉnh hình – Y học thể thao

Languages

Tiếng Anh