• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lai Kah Weng

Bác Sĩ Lai Kah Weng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến