• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lee Chee Siang Bernard

Bác Sĩ Lee Chee Siang Bernard

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Knee ligament repair
  • Knee meniscal surgery
  • Major joint reconstruction
  • Revision of joint surgery

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến