• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Lian Arn

Bác Sĩ Lim Lian Arn

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến