• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Yi-Jia

Bác Sĩ Lim Yi-Jia

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Hand reconstruction
  • Knee ligament repair
  • Knee meniscal surgery
  • Major joint reconstruction

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp