• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ngian Kite Seng

Bác Sĩ Ngian Kite Seng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến