• Gleneagles Singapore

Dr Oh Chia Chiang Derrick

Dr Oh Chia Chiang Derrick
Dr Oh Chia Chiang Derrick
 • Island Orthopaedic Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-08
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6732 7290
 • Island Orthopaedic Pte Ltd

  Địa chỉ

  6 Napier Road #02-16
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6476 1697
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCS (Edin)
  • M Med (Ortho Surg) (Singapore)
  • FRCSEd (Ortho Surg)
  • FAMS (Ortho)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Trình độ