• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ong Hang Shyan Desmond

Bác Sĩ Ong Hang Shyan Desmond

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hải Nam, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến