• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Chong Tien

Bác Sĩ Tan Chong Tien

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến