• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Mak Yong

Bác Sĩ Tan Mak Yong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến