• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tay Chong Kam

Bác Sĩ Tay Chong Kam

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến