• Gleneagles Singapore

Dr Chee Hsien Gerard

Dr Chee Hsien Gerard
Dr Chee Hsien Gerard
 • G Chee Ent Sinus & Dizziness Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 2150
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa tai mũi họng
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Trình độ

 • Member, National Cochlear Implant Program (2001 to 2005)
 • Vice Chairman, Cochlear Implant Program, National University Hospital (2001 to 2005)
 • Undergraduate Coordinator, Medical Faculty, National University of Singapore (2001 to 2005)
 • NUH Postgraduate Teaching Excellence Award 2002
 • NUH Long Service Award 2004