• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Gan Eng Cern

Bác Sĩ Gan Eng Cern

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Associated treatments

  • Endoscopic sinus surgery (advanced)
  • Endoscopic sinus surgery (basic)
  • Septoplasty
  • Tonsillectomy & arrest of tonsillar haemorrhage
  • Turbinate reduction

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến