• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Goh Yau Hong

Bác Sĩ Goh Yau Hong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến