• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Huang Shoou Chyuan

Bác Sĩ Huang Shoou Chyuan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến