• Gleneagles Singapore

Dr Lim Chong Teck

Dr Lim Chong Teck
Dr Lim Chong Teck
 • Lim Ear, Nose & Throat Surgery

  Địa chỉ

  6 Napier Road #08-17
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64798281
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa tai mũi họng
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh