• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Keng Hua

Bác Sĩ Lim Keng Hua

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Associated treatments

  • Endoscopic sinus surgery (advanced)
  • Septoplasty
  • Turbinate reduction
  • Thyroidectomy
  • Uvulopalatopharyngoplasty

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến