• Gleneagles Singapore

Dr Chan Lai Yeen Irene

Dr Chan Lai Yeen Irene
Dr Chan Lai Yeen Irene
 • I-Kidz Children's Clinic

  Địa chỉ

  290 Orchard Road #20-03
  Paragon Medical Centre
  Singapore 238859

  Điện thoại
  Số fax
  62354748
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Sub-specialty

  • Nội khoa nhi – Sơ sinh
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh