• Gleneagles Singapore

Dr Lam Lee Hua Catherine Nee Beng

Dr Lam Lee Hua Catherine Nee Beng
Dr Lam Lee Hua Catherine Nee Beng
 • Lam Baby & Child Clinic

  Địa chỉ

  6 Napier Road #06-03
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  67346737
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh