• Gleneagles Singapore

Dr Ong Eng Keow

Dr Ong Eng Keow
Dr Ong Eng Keow
 • International Baby Child & Adolescent Specialist Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #06-56/57
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6734 4289
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Sub-specialty

  • Nội khoa nhi – Sơ sinh
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh