• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ong Wei Chen

Bác Sĩ Ong Wei Chen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật thẩm mỹ

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Nhật, Tiếng Phúc Kiến