• Gleneagles Singapore

Dr Seah Chee Seng

Dr Seah Chee Seng
Dr Seah Chee Seng
 • The Aesthetic & Plastic Surgery Cli

  Địa chỉ

  6 Napier Road #08-11/12
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64732348
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật thẩm mỹ
 • Ngôn ngữ

  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến