• Gleneagles Singapore
Dr Lim Boon Leng

Dr Lim Boon Leng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tâm thần

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến