• Gleneagles Singapore

Dr Lim Boon Leng

Dr Lim Boon Leng
Dr Lim Boon Leng
 • Dr Bl Lim Ctr For Psychological Wellness

  Địa chỉ

  6 Napier Road #09-09
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6471 0305
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tâm thần
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến