• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lee Kim Shang

Bác Sĩ Lee Kim Shang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Xạ trị

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến