• Gleneagles Singapore

Dr Yang Wen Shin

Dr Yang Wen Shin
Dr Yang Wen Shin
 • Centre For Kidney Diseases

  Địa chỉ

  304 Orchard Road #05-23
  Lucky Plaza
  Singapore 238863

  Điện thoại
  Số fax
  67364692
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội thận
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh