• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tham Meng Keat

Bác Sĩ Tham Meng Keat

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến