• Gleneagles Singapore

Dr Tham Meng Keat

Dr Tham Meng Keat
Dr Tham Meng Keat
 • M K Tham & Respiratory Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-18
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67353391
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội hô hấp
 • Bằng cấp

  • MBBS (London)
  • MRCS (Eng)
  • LRCP (London)
  • MRCP (Int Med) (UK)
  • FAMS (Respiratory Med)
  • FCCP
  • FACP (Int Med) (Glasg)
  • FRCP (Int Med)(Edin)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Basic Medical Training in Imperial College of Medicine, London University
 • Graduated in 1978
 • Obtained MRCP Internal Medicine (UK) in 1982
 • Went on to do Respiratory Medicine Specialty
 • Postgraduate training, North Manchester teaching group