• Gleneagles Singapore

Dr Lim Ui Chong Eugene

Dr Lim Ui Chong Eugene
Dr Lim Ui Chong Eugene
 • Elim Rheumatic Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #05-25
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6684 4464
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa thấp khớp
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • M.Med
  • FAMS
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Trình độ

 • MBBS (Singapore)
 • M.Med (Int Med) (Singapore)
 • FAMS (Rheumatology) (Singapore)
 • Fellow of American College of Rheumatology (FACR)