• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Khiaw Ngiap James

Bác Sĩ Tan Khiaw Ngiap James

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiết niệu

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến