• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Chua Soo Yeng Benjamin

Bác Sĩ Chua Soo Yeng Benjamin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến