• Gleneagles Singapore
Mount Elizabeth Clinical Laboratory

Dịch vụ xét nghiệm lâm sàng

 • Giới thiệu

  Bệnh viện Gleneagles được hỗ trợ bởi dịch vụ xét nghiệm của Parkway trong công tác xét nghiệm lâm sàng, mô bệnh học và di truyền học. Nằm trong khuôn viên bệnh viện của chúng tôi, những phòng xét nghiệm này được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia bệnh học và kỹ thuật viên y tế giàu kinh nghiệm, có nhiệm vụ xử lý các mẫu từ tất cả các bệnh viện thuộc hệ thống Parkway cũng như từ các phòng khám ngoại trú làm việc trong lĩnh vực sinh hóa, huyết học, miễn dịch học, vi sinh học, tế bào học, mô học và di truyền học. Các chuyên gia bệnh học và kỹ thuật viên làm việc sát sao với các bác sĩ lâm sàng để cung cấp kết quả chính xác và kịp thời.

  Gửi yêu cầu

 • Dịch vụ xét nghiệm lâm sàng

  • Huyết học và miễn dịch huyết học
  • Sinh hóa
  • Miễn dịch học và huyết thanh học
  • Hoóc-môn
  • Theo dõi nồng độ thuốc trong máu
  • Phân tích dịch cơ thể, tinh dịch, nước tiểu và phân
  • Vi sinh học
  • Xét nghiệm phân tử lâm sàng (xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR)) và xét nghiệm chuyên biệt
 • Dịch vụ xét nghiệm mô bệnh học

  • Tế bào học phụ khoa
  • Tế bào học không liên quan đến phụ khoa
  • Mô học
 • Dịch vụ xét nghiệm di truyền học

  • Xét nghiệm khả năng sinh sản tổng quát (PCR)
  • Xét nghiệm MaterniT21
  • Xét nghiệm di truyền phân tử
  • Xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể ung thư
  • Xét nghiệm Pathway fit
  • Xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể ở giai đoạn chu sinh, ở trẻ em và người trưởng thành
  • Xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể trước sinh