Dịch vụ xét nghiệm lâm sàng

Overview

Xét nghiệm lâm sàng và dịch vụ chẩn đoán

Các dịch vụ xét nghiệm lâm sàng của Bệnh viện Gleneagles được hỗ trợ bởi ParkwayHealth Laboratory.

Phòng xét nghiệm nội bộ của chúng tôi thực hiện nhiều xét nghiệm toàn diện để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lâm sàng cũng như việc giảng dạy và nghiên cứu.

Đội ngũ xét nghiệm

Đội ngũ bác sĩ giải phẫu bệnh và nhân viên xét nghiệm của chúng tôi là chuyên gia trong các lĩnh vực hóa sinh, huyết học, miễn dịch học, vi sinh học đến tế bào học, mô học và di truyền học.

Mỗi ngày, họ xử lý các mẫu mô, máu và dịch cơ thể từ hơn 2.000 bác sĩ trên 7 cơ sở.

Cộng tác chặt chẽ với các bác sĩ lâm sàng, đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp kết quả chẩn đoán chính xác và kịp thời để giúp các bác sĩ đưa ra những quyết định quan trọng, từ đó có thể lên kế hoạch điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực: xét nghiệm lâm sàng, mô học và di truyền.

Dịch vụ xét nghiệm lâm sàng

 • Sinh hóa
 • Phân tích dịch cơ thể, tinh dịch, nước tiểu và phân
 • Xét nghiệm phân tử lâm sàng (xét nghiệm PCR) và xét nghiệm chuyên biệt
 • Khám sàng lọc lạm dụng thuốc
 • Huyết học và miễn dịch-huyết học
 • Hoóc-môn
 • Miễn dịch và huyết thanh học
 • Vi sinh học
 • Theo dõi nồng độ thuốc trong máu

Dịch vụ mô bệnh học

 • Tế bào học phụ khoa *
 • Mô học
 • Tế bào học không liên quan đến phụ khoa
 • Xét nghiệm bộ ba hội chứng Down

Dịch vụ xét nghiệm di truyền

 • Xét nghiệm khả năng sinh sản tổng quát (PCR)
 • Xét nghiệm MaterniT21
 • Xét nghiệm di truyền phân tử
 • Sàng lọc dị bội thai không xâm lấn (sử dụng máu người mẹ) và sàng lọc dị bội nhanh QF-PCR
 • Xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể ung thư
 • Xét nghiệm Pathway fit
 • Xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể trong giai đoạn chu sinh, ở trẻ em và người lớn
 • Xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể trước sinh
Vị trí của chúng tôi

Parkway Laboratory - Gleneagles Hospital

Địa chỉ:

6A Napier Road #03-33
Gleneagles Hospital Annexe Block
Singapore 258500

Số điện thoại chính:

+65 6278 9188

Giờ mở cửa

Monday to Friday: 8.00am – 5.30pm

Saturday: 8.00am – 1.30pm

Sunday & public holidays: Closed

Hướng dẫn chỉ đường
Trong phần này