Chandran Tamilselvan - vật lý trị liệu

Chandran Tamilselvan

Physiotherapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

vật lý trị liệu

Ngôn ngữ

English, Tamil

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Bachelor of Physiotherapy (2002)
  • Master of Physiotherapy (Cardiopulmonary) (2006)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre