Chaw Chaw Su - vật lý trị liệu

Chaw Chaw Su

Physiotherapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

vật lý trị liệu

Ngôn ngữ

Burmese, English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Bachelor of paramedical sciences, Yangon, Myanmar 2000
  • Diploma of sport and exercise sciences, Republic Polytechnic 2019
  • Master of Clinical Rehabilitation, Flinders University, Australia 2013

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre