Chiang Seng Mary - vật lý trị liệu

Chiang Seng Mary

Physiotherapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

vật lý trị liệu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Diploma of Physiotherapy from Liverpool School of Physiotherapy, UK (1975)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre