Corey Michael Cheng Zai Liang - vật lý trị liệu

Corey Michael Cheng Zai Liang

Physiotherapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

vật lý trị liệu

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Bachelor of Physiotherapy University of Notre Dame Australia

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre