Janine Cheng - vật lý trị liệu

Janine Cheng

Physiotherapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

vật lý trị liệu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • BSc (Hons) Physiotherapy

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre