Joy Lim - Cố vấn y khoa

Joy Lim

Cố vấn y khoa

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

Cố vấn y khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), University of Adelaide, Australia

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả