Wang Yu Hui - vật lý trị liệu

Wang Yu Hui

Physiotherapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

vật lý trị liệu

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

    1. Physiotherapy, University of Queensland

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả