Dr Adrian Siew Ming Saurajen - Khoa tai mũi họng

Dr Adrian Siew Ming Saurajen

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Sydney

  • Master of Medicine (Sleep Medicine), University of Sydney

  • Fellow of the Royal College of Surgeons and Physicians of Glasgow

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Otorhinolaryngology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nobel ENT Centre

6 Napier Road #04-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 0488
6472 8479

Precious Medical Centre

290 Orchard Road #12-01
Paragon Medical
SG 238859
6887 0800