Dr Amy Elaine Lyn-Hwa Stebbings - Khoa nội hô hấp

Dr Amy Elaine Lyn-Hwa Stebbings

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • M.B., Ch.B (University of Bristol) (UK)

  • MRCP (Royal College of Physicians, Edinburgh) (UK)

  • FAMS (Academy of Medicine) (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Chest & Internal Medicine Clinic Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #10-25
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 4333
6694 6102