Dr Ang Cher Siang Peter - Ung bướu – Khoa nội

Dr Ang Cher Siang Peter

Bác sĩ nội ung thư

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Prudential^, AIA, NTUC Income, Great Eastern, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Master of Medicine (Internal Medicine), Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians (Internal Medicine), UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Medical Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

OncoCare Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #17-05
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6381 9400
6836 5202

OncoCare Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #09-59/60/61/62/63
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 1721
6694 1722

Oncocare Cancer Centre

6 Napier Road #02-17
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6733 7890
6733 7891

OncoCare Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #12-15
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6836 5201
6836 5202

OncoCare Women's Cancer Clinic

38 Irrawaddy Road #06-22/23
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6252 5325
6252 5520