Dr Ang Huai Yan - Sản phụ khoa

Dr Ang Huai Yan

Bác sĩ sản – phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (O&G), National University of Singapore

  • Member of the Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

International Medicine & Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #05-06
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6473 6626
6476 2518