Dr Ang Hui Chi Annette - Khoa tai mũi họng

Dr Ang Hui Chi Annette

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Great Eastern, AIA, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giải thưởng và vinh danh

  • 2017
    SingHealth Quality Service Award (Star)
  • 2015
    SingHealth Quality Service Award (Gold)
  • 2014
    SingHealth Quality Service Award (Silver

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nobel ENT Centre

6 Napier Road #04-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 0488
6472 8479